Företag‎ > ‎Lastcykel i företag‎ > ‎

Städfirman Grandma kör lastcykel i Uppsala


Grandma Knows Best är en städfirma i Uppsala som transporterar städutrustningen med lastcykel. Grundtanken med städfirman är hållbarhet och miljö, därför blev valet naturligt att använda lastcykel. Grandma Knows Best startades av masterstudenter i hållbar utveckling. Cykla med lastcykel kollar upp hur det fungerar med lastcykel i städföretag. 


Grandma Knows Best startades av fyra masterstudenter i hållbar utveckling i Uppsala. Eftersom rengöringsprodukter innehåller en hel del farliga kemikalier ville de visa att det går att driva städföretag med reducerad påverkan på miljön. Tanken med städföretaget är att vara 100% hållbart. De använder bara cykel som transportmedel, och lastcykeln används för att transportera städutrustnigen. Lastcykeln är en XYZ Cargo, som bygger på en open source lösning, vilket gjorde att städföretaget kunde få exakt de mått på lastutrymmet som deras städutrustning kräver. Samt att denna typ av lastcykel är enkel att återvinna. 


Grandma's team
Alexis Bouges, Jan Cihlar, Liridona Sopjani, Josefin Brodell, Martha Mancheva.

Kunderna är positiva till att de använder lastcykel som transportmedel. Det unika utseendet på lastcykel skapar uppmärksamhet i stadsmiljön. 

Det finns ytterligare en tanke med städfirman, att visa att det går att driva städföretag med lastcykel, miljöanpassade produkter och städmetoder. 

Att transportera städutrustning med cykel fungerar bra i Uppsala, det finns väl utbyggt system med cykelbanor, även utanför Uppsala.
Länkar


Jan Cihlar talar på TEDx Uppsala University 2014


Comments