Movebybike i Umeå


Umeå får sitt första lastcykelåkeri när företaget Movebybike öppnar sin första filial i Norrland i Juni. Verksamheten finns redan i Malmö, Stockholm, Uppsala, Lund och Köpenhamn.  


Foto: Laurent Mekul


Cykla med lastcykel ringer upp Owen Laws som ska driva Movebybike i Umeå. Owen har gjort ett gediget arbete med förberedelser. Det har varit studiebesök i Malmö och Stockholm och intensiva kontakter med nyföretagarcentrum och deltagande i mentorsprogram. 

- Nästan alla jag pratar med blir eld och lågor när de hör idén med lastcykelåkeri i Umeå säger Owen. Umeå har också hög svansföring när det gäller hållbarhet och miljötänk. 


Comments