Göteborgs stad interna transporter

140409

Göteborgs stad planerar att använda lastcyklar för transporter av internpost och andra försändelser mellan Göteborgs stads förvaltningar och bolag. 


Stadens bud är en enhet inom kommunala Gatubolaget, som nu undersöker vilken typ av lastcyklar som ska köpas in. 
- Projektet är ännu i sin linda, säger produktionsledare Daniel Ebanks, när cykla med lastcykel ringer upp. 

I Göteborgs stads nyhetstidning står att sex förare redan har inskrivet i sina arbetsbeskrivningar att cykeltransport ingår. Gatubolaget har länge haft en inriktning mot klimatsmarta transporter, så det är en fullt naturlig fortsättning att använda lastcyklar för stadens transporter. - Vi har redan fått förfrågningar från kunder om cykeltransporter, så efterfrågan finns säger affärsenhetschef Stefan Sohlström. Comments