Hämta parksopor med lastcykel


Cykla med lastcykel lämnar förslag att hämta parksopor med lastcykel, till Peab och Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm. Lastcykel ger bra framkomlighet på gång- och cykelbanor och visar samtidigt att staden satsar på hållbara transporter. 


Move by bike slussen

Många fördelar med lastcykel i sophantering

 • Södermalms stadsdelsförvaltning och entreprenören Peab har chansen att bli först i Sverige med hållbara soptransporter, vilket sannolikt kommer att intressera media, kanske även internationellt. Lastcyklar och dess funktion är mycket visuella och därför lockande och lätt för TV och tidningar att göra reportage kring, att få bildyta i tryck samt tablåtid.
 • En lastcykel får plats i cykel- och gångtrafik även under rusningstid. På vissa ställen riskerar en dieselbil att dagtid skapa köer för cyklande. 
 • Lastcykel har låg lasthöjd, sopor behöver inte lyftas lika högt som på lastbilar.
 • Lastcykel halverar nästan kostnaden för fordon. Casalini diesellastbil kostar ca 140.000kr exkl. moms. Vinterdäck kostar ca 5.500kr exkl. moms. Lastcykel med el-assist kostar från ca 60.000 exkl. moms. Extra batteri som förlänger lastcykelns räckvidd kostar från ca 5000kr exkl. moms vilket förlänger räckvidden. Med smart rutt och laddning kan det räcka obegränsad sträcka. Eftersom batteriet i en lastcykel är billigare än i större el-fordon, blir underhållskostnaden lägre. 
 • Med lastcykel som sophämtarfordon kan Stockholms stad visa att många serviceuppdrag är möjliga med lastcykel. Det blir en inspiration till fler att använda lastcykel i näringsverksamhet. Det ökar potentialen för hållbar mobilitet och fossilfrihet på väg. Det stärker stadens miljöprofil och stärker stadens ambition att bli cykelstad.
 • Lastcykel tar liten plats vid parkering på/bredvid cykelbanan vid insats, och kan då stanna smidigt på de flesta ställen, utan att hindra gående och cyklande.
 • Med lastcykel är det lätt för föraren att prata med andra cyklande och gående under färd, det blir mer socialt. Det går att svara på frågor om verksamheten under färd, om nyfikna har frågor.
 • Lastcykel ger minimalt avtryck på känsligt underlag som gräsmattor. Eftersom lastcykeln också är helt tyst och fri från avgaser är lastcykel perfekt att köra i parker.
 • Inget körkort alls behövs för att köra lastcykel.


Hur projektet kan läggas upp

 • Lastcykelns kapell/sidor bör ha iögonfallande och riktigt snygg design. 
 • Projektet kan drivas i samarbete med de lokala lastcykelåkerier som redan idag har god erfarenhet av transporter med lastcykel i Stockholm.
 • Projektmedel borde kunna sökas från tex Energimyndigheten och Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
 • Det kan vara spännande att låta verksamheten anpassas efter lastcykelns möjligheter under en testperiod. 
 • Det är också spännande att prova flera olika varianter av lastcyklar och olika kombinationer i projektet. Både trehjulig lastcykel, cykelsläp, och kombinationer med cykelsläp och lastcykel. 
 • I ett arbetspar kan en köra lastcykel och en köra vanlig cykel.
 • Projektet kan senare utvidgas till övrig parkförvaltning förutom sophämtning. Lastcykel används redan i många kommuner för interna transporter

Move by bike cykelsläp


LänkarComments