Lastcykel i kommunal drift i Lund

I LKF, Lunds kommuns fastighets AB används många lastcyklar i park och trädgårdsskötsel. Redan 2009 köptes 15st lastcyklar in till verksamheten. Nu finns över 20 lastcyklar inom LKF.


140428

Cykla med lastcykel ringer upp Sonja Lastre som är områdeschef och initiativtagare till att använda lastcykel i den dagliga verksamheten. 
- Vi började med att köpa in en Christianiabike på prov för fem år sedan. Sen var det fler i personalen som ville använda lastcykel så vi köpte in flera, säger Sonja. Det är viktigt att personalen är delaktiga från början. Rent ekonomiskt är det en stor besparing också, en elmoped kostar ca 75.000 kr och en lastcykel ca 16.000 kr. Att det är miljövänligt får vi på köpet, och det passar särskilt bra i bostadsområden som är bilfria.
I LKFs nyhetsblad Kontakten står det att LKF under hösten 2009 köpte in 15 st lastcyklar, vilket borde innebära att LKF och Lund är den kommun som satsat mest på lastcyklar, och varit en av pionjärerna. 

Åsa Johansson är miljöansvarig och berättar att nu finns över 20 lastcyklar inom LKF. Tex målarna vill också använda lastcykel i sitt arbete. 

LKF vann SABOs miljöpris 2009 för sitt proaktiva miljöarbete kring transporter. Här finns länk till utmärkelsen
Läs mer här om SABOs miljöprisComments