Trivector EcoMobilitySHIFT

Trivector rankar svenska kommuner som är bäst på hållbara transporter. Som verktyg används Eco Mobility SHIFT. Cykla med lastcykel föreslår ökat fokus på lastcyklar i projektet.För att öka fokus på hållbara transporter, kommer Trivector under våren att göra en kommunrankning. Kommuner med större tätorter kommer bjudas in att svara på ett antal frågor om hållbara transporter, satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång. Målet är att på ett seminarium i Almedalen den 3 juli kora den kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter.

Cykla med lastcykel kontaktar Trivector för att implementera lastcykelns potential i detta projekt. 

Läs mer här på Trivectors hemsida.
Trivectors pressmeddelande

Comments