Bicilogistica anvander lastcykel for Roda korset

Bicilogistica i Italien använder Bullitt lastcykel till uppdrag för Röda korset. 


Bicilogistica uppdaterar sin facebooksida med bilder från ett uppdrag för Röda korset. 

Bicilogistica's hemsida

 

Comments