Kommun/landsting‎ > ‎

Lastcyklar i hemtjänst

131129

Hemtjänsten i Alingsås använder nu lastcyklar för transporter, skriver Alingsås tidning
Spännande! Jag kontaktar Jonas Dahl för att få veta mer.

Jonas Dahl är energistrateg i Alinsås kommun och har dragit igång projektet.
Motivet är att lyfta fram cykeln som ett alternativt transportmedel i kommunen. Genom att förse hemtjänsten i Alingsås med lastcyklar blir det ett utmärkt sätt att visa invånarna i Alingsås vilka möjligheter som finns. Det är strategiskt viktigt att alla kan se alternativa transportmedel i god tid, säger Jonas Dahl.

Val av lastcykel
Cyklarna är inköpta av utvecklingsavdelningen för s.k. profilerings- och utvecklingspengar och de är skänkta till de enheter inom den kommunala hemtjänsten som kunde ha nytta av dem. Cyklarna är Christiania Light 7-vxl med dubbdäck monterat vid leverans och sommardäck i lådan.

Varför inte el-assist?
En vanlig fråga har varit varför kommunen inte valde cyklar med el-assist? Jonas har resonerat så här: 
-Det är första gången vi köper in lastcyklar till någon del av kommunens verksamhet och vi vet inte hur det kommer att tas emot. Kommer de att underlätta eller bara bli stående?
-De flesta av cyklarna kommer att stå ute året runt. Batterier har en svag sida när det gäller att leverera vid låga temperaturer. Naturligtvis borde cyklar för både pendling och arbete stå inomhus men det är sällsynt.
-När flera olika brukare använder e
n cykel så är det inte säkert att laddningen kommer att fungera som det är tänkt. Om elcykeln är oladdad kommer den förmodligen inte att användas trots att den skulle funka bra som en vanlig cykel.
-Ett generationsskifte är på gång. Bosch har en elmotor som är placerad vid pedalnavet och som ger betydligt bättre prestanda. Det har förmodligen även längre livslängd.
Comments