Lastcykelpool‎ > ‎Lastcykelpool‎ > ‎

24 lastcyklar i lastcykelpool Umeå


24 lastcyklar för lastcykelpool gör Umeå först i Sverige med en storsatsning på hållbara och effektiva vardagstransporter i tätort. I Stockholm skulle det motsvara 420 lastcyklar i 50 lastcykelpooler.


Umeå planerar att köpa in 24 lastcyklar, fördelat på tre lastcykelpooler. Det är det första stora projektet i Sverige för att få fler att använda lastcyklar i tätort. 

Här planeras de tre lastcykelpoolerna

Byggandet av det framtida Umeå innebär en förtätning av den nuvarande staden. Det i sin tur innebär att fler människor ska rymmas på mindre utrymme. Cykeln och lastcykeln tar mindre plats än en bil.
—En del av utmaningen ligger i att få fler invånare att välja hållbara färdmedel som tar mindre plats i staden och som värnar om vår miljö och då främst luften inne i centrala Umeå, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har gett Gator och parker i uppdrag att genomföra projektet. Starten är beräknad till hösten 2016. Projekttiden blir 3 år och en årlig utvärdering ska göras till nämnden inför framtida beslut.

Börjar med tre stationer

Tanken är att låna ut lastcyklar till invånare inom Umeå stad. I ett första steg inrättas tre stationer (cykelgarage) med 8 cyklar vardera; en inom centrumfyrkanten; en på universitets-/sjukhusområdet samt en station på Söderslätts handelsområde. Till en början kommer poolen utgå från att man hämtar och lämnar cykeln på samma station.
På sikt planerar kommunen att man ska kunna hämta/lämna på olika stationer. Om intresset finns kan systemet kompletteras med ytterligare stationer i andra områden.

I första hand är det umebor som erbjuds möjligt att välja ett annat färdmedel än bilen. På så sätt skapas förutsättningar för fler hållbara transporter inom Umeå. Kommunens förhoppning är att lastcykelpoolen ska kunna ersätta hushållens andra bil eller enda bil och att den leder in potentiellt framtida bilköpare på ett cykelinköp istället.

I samarbete med fastighetsägare

Ett samarbete har inletts med några engagerade fastighetsägare. Akademiska hus samt IKEA och IKEA Centres blev en del av projektet under hösten 2015.
—Fler fastighetsägare och intresserade ska kunna ansluta sig till systemet i framtiden, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.


LänkarLäs mer om lastcykelpool

Om samma satsning skulle göras i Stockholm, hur många lastcykelpooler skulle det motsvara?

I umeå bor ca 80.000 människor i tätorten. Det ger ett lastcykeltal på 0,0003 med 24 lastcyklar i en lastcykelpool.
I Stockholm bor ca 1,4 miljoner i tätorten. Med lastcykeltalet 0,0003 skulle det motsvara 420 lastcyklar i ca 50 lastcykelpooler.


Comments