Lastcyklar‎ > ‎

Lastcykel och säkerhet

Påbörjad sida: Här samlar vi det som är specifikt för lastcyklar när det gäller säkerhet. 

Att cykla är ett säkert sätt att transportera sig, och ju fler som cyklar desto mer ökar säkerheten. Att cykla i sig ökar folkhälsan. Allt som handlar om cykelsäkerhet i allmänhet finns redan samlat på andra bra sajter och forum. Ofta handlar det om bristande säkerhet i cykelinfrastruktur och dess underhåll, men även trafikantbeteende. Här fokuserar vi bara på det som är speciellt för lastcyklar. 


Säker konstruktion

Det finns inte så många etablerade studier och tester på lastcyklars konstruktion, om knappt några alls. Den största kunskapen finns sannolikt hos lastcykeltillverkarna, och sannolikt även hos cykelmekaniker och återförsäljare med lång erfarenhet av lastcyklar, samt i den samlade erfarenheten hos användarna. Så det handlar mest om sannolika antaganden här. Det finns få rapporter om lastcyklar som har havererat på grund av felkonstruktion, när det gäller lastcyklar från kända tillverkare och tillverkare med god kvalitet. Sannolikt kan däremot vissa risker finnas med billiga kopior av okänt ursprung. 


Säker lastning

De flesta lastcyklar klarar en last på 80 till 100kg utöver förarens vikt, enligt tillverkarnas rekommendationer. Sannolikt klarar lastcyklarna ännu lite mer om de körs försiktigt. Ett tips är att börja med lättare last för att lära känna fordonets egenskaper med last, och successivt öka lastmängden så att föraren känner sig helt säker i körningen, och kan anpassa körningen så det finns tillräckliga säkerhetsmarginaler.
Att lasta säkert görs på samma sätt som i alla fordon. Säkra lasten så den ligger kvar även i en plötslig inbromsning. Har lastcykeln en låda räcker det oftast att bara ställa vanliga väskor och matkassar i lådan. Är det lite större last och det sticker ut utanför lastcykeln kan det vara bra med en tydlig markering som markerar yttersta delen av lasten. 


Behövs särskilda bromsar på en lastcykel?

Vanliga bromsar i god kvalitet räcker även med full last på en lastcykel. Det viktiga är att de servas och är fullt funktionsdugliga.


Barn i lastcykel har en egen sida

läs härKan en lastcykel välta?

Alla cyklar kan välta/volta och hamna upp och ner om de körs farligt, blir påkörda eller vid en farlig överraskning på cykelbanan. Farliga överraskningar på cykelbanor kan vara ett hål eller spricka i asfalten i mörker och regn eller gömt under snö, en betongklump utan reflexer mitt i cykelbanan, ett farthinder utan märkning i mörker osv. 
Trehjuliga lastcyklar (inte de lutande dock, som tex Butchers) behöver köras lite försiktigare i kurvor än tvåhjuliga lastcyklar. I för hög fart i kurva kan en trehjuling välta.  


Länkar

Comments