Påverka‎ > ‎Debatt‎ > ‎

Replik om fossilfria vägen DN


DN motors idéer om fossilfria transporter lever kvar i ett stelbent gammalt tänkande, när det redan finns färdiga alternativ som kräver 10 gånger mindre energi. Med lastcyklar, vanliga cyklar och kollektivtrafik klaras de flesta transporterna i tätort. 


Det är i DN motor 150502, som journalisten Jaques Wallner efterlyser "en politik för den fossilfria vägen". Kanske avser journalisten endast landsvägstrafiken med långa transportsträckor. De flesta resorna i Sverige är dock under 5 km. 
Studier visar att upp till 51% av alla godstransporter kan ske med lastcykel i tätort. En lastcykel med el-assistans kräver 10 gånger mindre el än elbil, och klarar ofta samma transportbehov. En elbil kräver 30 gånger mer resurser i tillverkningsprocessen jämfört med en lastcykel med el-assist. 
Jaques Wallner efterlyser också uppbyggnad av infrastruktur för vätgas. Det behövs sannolikt för yrkesmässig landsvägstrafik. Men för de flesta persontransporterna finns tekniken med lastcyklar och vanliga cyklar klar till försäljning redan idag. Det behövs ingen lång och dyr teknikytveckling.

Med DNs fokusering på traditionella bilar ökar dessutom trängseln i tätort. Värdefulla ytor i städer går förlorade till parkeringsytor. 

Vilken politik krävs för verkligt fossilfria vägar?


Nätverket Cykla med lastcykel föreslår dessa politiska åtgärder:


 • Stimulera uppstart av lastcykelpool lokalt
 • Stimulera svensk forskning om hur lastcyklar kan effektivisera transporter och ersätta ytineffektiva fordon.
 • Stimulera inköp av lastcyklar till kommunala interna transporter
 • Rimligare försäkringsvillkor för lastcyklar fastlåsta ute, lastcyklar kostar upp till 50.000 med el-ass
 • Montera ner alla vägspärrar på cykelbanor
 • Krav i byggnorm för rätt lastcykelparkering
 • Kommunalt testcenter för provkörning av lastcykel
 • Transportupphandlingar ska anpassas så att lastcykelåkerier kan lägga anbud
 • Upphandlingskrav, transporter lämpliga för lastcykel ska göras med lastcykel
 • Begränsning av motorfordon i citykärnor, styrt av storlek och tid.
 • Lastcykeltransporter ger poäng i miljödiplomsystem
 • Kommuner ska använda lastcykel till transporter som är möjliga med lastcykel
Comments