Påverka‎ > ‎

Infrastruktur

Lastcyklar kräver lite bredare cykelbanor. Eftersom lastcyklarna ökar och cyklandet ökar i allmänhet finns ett behov av bredare cykelbanor i Sverige. Särskilt som många cykelbanor idag inte klarar möte mellan cyklande, och i vissa fall inte ens på prioriterade cykelstråk/huvudled för cyklar.
CyCity har tagit fram en rapport 131216 om infrastruktur för lastcykel
Comments