Påverka‎ > ‎

Logistik med lastcykel på transportforum


Johan Erlandsson från cykelåkeriet Pling pratar om logistik med lastcykel på Transportforum 2015 i Linköping. Med regeringens nya miljardsatsning för hållbara transporter finns bra förutsättningar.


Infrastrukturminister Anna Johansson säger i inledningstalet på transportforum att transportinköpare behöver ta sitt ansvar och köpa hållbara transporter. Regeringen har precis gjort en miljardsatsning med fokus på hållbara transporter i städer. Trafikverket och Boverket ska ta fram riktlinjer.  Förutsättningarna är således goda för att öka transporter med lastcykel. Johan Erlandsson pratar om cykellogistikens potential i svenska städer i session 76.

 - Det gick bra att berätta om cykellogistik på session 76, det var många nyfikna frågor och Transportgruppen tog kontakt efteråt säger Johan. Många från Trivector på plats. Kan definitivt säga att cykellogistik syntes och hördes rejält mycket mer på Transportforum än någonsin. 
Till nästa år hoppas Johan att det är fler som föreläser om lastcyklar och visar upp sina lastcyklar. Förutom Plints egen lastcykel Velove, så såg Johan en Bullitt vid Transportforum.

Jeppe Dyberg Larsen som driver Move by bike Stockholm, hade planerat att närvara på transportforum, men hade så mycket körningar med lastcykel att det inte hanns med. 


Session 76: Godstransporter för en hållbar attraktiv stad ordförande Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Färdplan citylogistik – processen, resultat och framtida utvecklingsbehov. Maria Björklund, Linköpings universitet
 • Cykellogistikens potential i svenska städer. Johan Erlandsson, Ecoprofile
 • Handelns behov av effektiv citylogistik. Joachim Glassell, Svensk handel
 • Hur ser det ut i medelstora städer och kommuner. Michael Stjärnekull, Sweco
 • Styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik. Christer Strömberg, Trafikverket
 • Godstransporter ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Jenny Karlsson, VTI

Johan Erlandsson pratar om detta:

 • Fordon för citylogistik idag
 • Cykellogistikens fördelar och potential
 • Exempel från Sverige och internationellt
 • Kombination och integration med andra fordon
 • Hur cykellogistik kan främjas

På twitter händer det inte så mycket kring cykellogistik tyvärr. Trots allt fokus på hållbarhet. 

Veloves fyrhjuliga lastcykel fanns på plats för provkörning


Ulf Eriksson, Trivector Traffic

Claes Tingvall, Trafikverket

länkarComments