Påverka‎ > ‎

Svenska projekt


160707 Lastcyklar i Almedalen 2016

150518
"Förälskad i lastcykel" Greenhack Gbg lånar ut lastcykel till testfamilj. 

Greenhack gbg


150516
Energikontoret Sydost har fin broschyr om hållbara transporter, men lastcykel saknas. Jag mailar deras projektledare.150110
Energikontoret Östra Götaland satsar på lastcykellogistik med el-ass141104
Cykla med lastcykel Grand tour Sverige 2016, ett projekt för 10 miljoner kr, för fossilfria transporter.
140703
Lastcykelvecka #Almedalen2015. Cykla med lastcykel bjuder in organisationer och företag.140701
Lastcyklar i Almedalen 2014140619
Hållbar mobilitet Skåne, helhetsgrepp för inköpsresor med cykel/lastcykel.

lastcykel Hållbar mobilitet Skåne140401
Länsstyrelsen i Halland arrangerar workshop "Fossiloberoende fordonsflotta i Halland"
140304 
Jeppe D Larssen föreläser för Fastighetsägarna om lastcykel
Läs mer här på SFs hemsida


140219
Miljöförvaltningen söker idéer för att minska bilanvändningen. Det är ett EU-projekt som ska genomföras i Årsta.
140219
Lastcykel i kampanj Testcyklisterna, för hållbara transporter i Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö.

Stadsleveransen, samverkansprojekt med bl.a. Göteborgs stad, Vinnova. Move by bike är med och kör ut varor med lastcykel.

Projekt att påverka

Åkerinäringens dag

Regionala energikontor, om hållbara transporter

Sustainable innovation. Hade projekt för citylogistik i norra Djurgårdsstaden. http://www.sust.se

Påverka politiskt genom motioner. 

Vad kostar andra projekt för hållbara transporter

Lastcyklar för sjukvårdsteam, hur kan man starta ett projekt kring det?


Personer och organisationer att påverkaStora transportdagen 2014-04-02

Hållbar mobilitet Mälardalsrådet arrangerar dagar i Mälartinget 2014
De borde ta upp möjligheterna med lastcykel.
Kontaktuppgifter
Anders Lönn
Generalsekreterare
Mobil: 0734 22 84 42
Telefon: 08 508 290 43
E-post: anders.lonn@malardalsradet.se

twittrar om fördelar med lastcyklar


Skippa bilen under milen 2014
Projekt från Gröna bilister. Har kontaktat Stefan Jahge och föreslagit att testpiloterna borde utrustas med lastcykel med el-assist. Projektet avslutas i slutet av Mars.