Påverka‎ > ‎Svenska projekt‎ > ‎

Fossiloberoende fordonsflotta i Halland

Länsstyrelsen i Hallands län arrangerar en workshop 140401 på temat "Fossiloberoende fordonsflotta". Medarrangör är Region Halland.

Cykla med lastcykels uppmaning till deltagarna: 
Framtidens fossiloberoende fordonsflotta för tätort är delvis möjlig redan idag. 51% av yrkesmässiga och privata transporter i tätort kan ske med lastcykel.

Lastcykel ger kostnadseffektiv och snabb omställning mot fossiloberoende, och är klar att användas redan idag.

DHL använder lastcykel i Amsterdam och levererar 25% fler paket än med budbil. 
Lastcykel används redan i Sverige i cykelåkerier, postföretag, hemtjänst, företagarnätverket Göteborgs innerstad, budfirmor och i lastcykelpool.
Deltagare

 • Mattias Goldman, Fores, näringsdepartementets utredning Fossilfrihet på väg
 • Henrik Andersson, förstudie Biogas som fordonsgas i Halland.
 • Magnus Persson, från rå biogas till fordonsbränsle, Fuelpoint. 
 • Marie Mattson, Grön Innovation, Högskolan i Halmstad. 
 • Jakob Lagercrantz, laddinfrastruktur i Västsverige, projekt ECOAST.

Workshop i tre delar
 • Biodrivmedel 
 • El som drivmedel  
 • Hur underlättar vi för hallänningen att göra fossilfria val


Underlätta för Hallänningen att göra fossilfria val. Tips från Cykla med lastcykel:

 • Starta kampanj där medborgarna kan låna och prova lastcykel under en längre period för vardagstransporter. Liknande kampanjer genomförs redan i svenska kommuner. 
 • Starta lastcykelpool för boende i flerbostadshus och villaområden. Liknande kampanjer genomförs redan på flera håll i Sverige.
 • Köpcentra kan erbjuda lånelastcykel till Hallänningarna. IKEA har flera sådana lösningar.Cykla med lastcykel kontaktar Länsstyrelsens Energi- och klimatsamordnare Sofia Frising och Region Hallands utvecklingsstrateg Göran Jönsson. med information om lastcykelns fördelar som del av en fossiloberoende fordonsflotta. 


Hej Sofia/Göran

Detta får ni inte missa när ni har workshop om fossiloberoende fordonsflotta!

Framtidens fossiloberoende fordonsflotta är redan här.

51% av godstransporter yrkesmässigt och privat i tätort kan ske med lastcykel, enligt EU-studie.
Det är den snabbaste och mest kostnadseffektiva omställningen till fossiloberoende som finns, och den är klar att användas redan idag. 

DHL använder lastcykel i Amsterdam, och levererar 25% fler paket än fossilfordon.

Lastcykel används redan i Sverige i bl.a. cykelåkerier, hemtjänst, postföretag, Göteborgs innerstaden. lastcykelpool.
Länk till andra företagslösningar
https://twitter.com/lastcykel


http://www.movebybike.se/sv/Boka


http://www.postiljohan.se
Comments