Påverka‎ > ‎Svenska projekt‎ > ‎

Lastcykel i kampanj Testcyklisterna

Lastcykel erbjuds som alternativ för testcyklande i ett projekt för hållbara transporter i region väst.
Projektet kallas testcyklisterna, trampa igång och nya vägvanor.Information från hemsidan:
Projektet Testcyklisterna sker i samverkan mellan Hållbar Utveckling Väst HUV, Göteborgsregionens kommunalförbund GR och kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten och Västsvenska paketet.

De söker nu testcyklister i alla åldrar som vill delta i projektet. Gemensamt för dessa personer är att de åtar sig att ersätta vardagsbilresor med cykling minst tre dagar i veckan under en testperiod från april till och med oktober 2014. Med vardagsbilresa, menas en resa som görs i vardagen med bil, exempelvis till arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter, vänner eller annat.

Som stöd kommer testcyklisterna att få hjälp från en cykelexpert med att välja ut en passande cykel utifrån sina resbehov (exempelvis elcykel, lastcykel, cykelkärra, vikcykel eller trehjuling). De kommer dessutom få personlig rådgivning och stöd av en transportcoach.

För att kunna följa upp projektet lovar testcyklisterna att fylla i en resvaneundersökning innan och efter testperioden, regelbundet rapportera hur mycket de cyklar under perioden. De ska också genomgå två hälsoundersökningar, en innan och en efter testperioden.

TV4 Skaraborg sänder 140425 ett inslag om när testcyklisterna i Lidköping hämtar sina cyklar


Comments