Påverka‎ > ‎Svenska projekt‎ > ‎

Motioner för ökad lastcykling


I forumet på facebook har följande förslag kommit upp, på hur privat lastcykling kan stimuleras och ökas politiskt.
Länk till frågan på forumet

Lista för hur yrkesmässig lastcykling kan öka med politiska besut


Påverka i Nya Svensk cyklings manifest
Nya Svensk cykling håller på att ta fram ett nytt manifest. Cykla med lastcykel har lämnat förslag på åtta punkter från forumet på Facebook. 
 • Stimulera uppstart av lastcykelpool lokalt
 • Stimulera svensk forskning om hur lastcyklar kan effektivisera transporter och ersätta ytineffektiva fordon.
 • Stimulera inköp av lastcyklar till kommunala interna transporter
 • Rimligare försäkringsvillkor för lastcyklar fastlåsta ute, lastcyklar kostar upp till 50.000 med el-ass
 • Montera ner alla vägspärrar på cykelbanor
 • Krav i byggnorm för rätt lastcykelparkering
 • Kommunalt testcenter för provkörning av lastcykel
 • Transportupphandlingar ska anpassas så att lastcykelåkerier kan lägga anbud
 • Upphandlingskrav, transporter lämpliga för lastcykel ska göras med lastcykel
 • Begränsning av motorfordon i citykärnor, styrt av storlek och tid.
 • Lastcykeltransporter ger poäng i miljödiplomsystem
 • Kommuner ska använda lastcykel till transporter som är möjliga med lastcykel

Comments