Påverka‎ > ‎Svenska projekt‎ > ‎

Logistik med lastcykel i Östra Götaland

Energikontoret Östra Götaland deltar som enda svenska representant i det EU-finansierade projektet Pro-E-Bike. Projektet syftar till att marknadsföra och öka användningen av lastcyklar med el-assist, som ett alternativ till fossildrivna fordon, för transport av gods och passagerare i europeiska städer. Genom en rad olika aktiviteter riktade till olika målgrupper vill projektet bygga upp en förståelse för och öka användningen av lastcyklar i stadsmiljön.

Den övergripande målsättningen för projektet är att, i enlighet med EU:s mål, spara energi, minska trängsel, reducera buller och minska utsläppen från transporter i urbana miljöer. Projektet syftar även till att skapa nya marknadsmöjligheter på lokal nivå för att öka användningen av lastcyklar.

Projektet startade 1 april 2013 och pågår till 31 mars 2016.
Aktiviteter på EU-nivå

Projektkonsortiet på EU-nivå består av representanter från det nationella energiinstitutet Energy Institute Hrvoje Pozar (Kroatien), forskningscentret Poliedra och elcykelleverantören Lombardo bikes (Italien), forskningscentret ITENE (Spanien), konsultföretaget Occam och forskningsinstitutionen IST (Portugal), det regionala utvecklingskontoret Sinergjia (Slovenien), konsultföretaget Mobycon (Nederländerna), organisationen ECF (European Cyclists’ Federation) och Energikontoret Östra Götaland. Kroatien är projektets koordinator.

Konsortiet ska tillsammans bland annat genomföra en analys och sammanställning av befintliga elcykelinitiativ främst i Europa, men också utanför Europas gränser, utveckla ett simuleringsverktyg som på ett enkelt sätt ska kunna påvisa elcykelns ekonomiska och miljömässiga fördelar för potentiella elcykelanvändare och skapa affärsmodeller för urbana transporter av gods och passagerare med elcykel.

Regionala aktiviteter

I Östergötland deltar hemtjänstverksamheterna i Ydre, Åtvidaberg, Kinda och Motala, samt Aleris Hemtjänst i Linköping. De kommer bland annat att under en 12 månaders period ersätta så stor del av sina transporter som möjligt genom att använda ett antal elcyklar i sin verksamhet. Effekterna av kommunernas användning av elcyklar kommer att analyseras och utvärderas med avseende på koldioxidutsläpp och energibesparingar i det urbana transportsystemet.

Motala är utsedd till pilotkommun och kommer därför också tillsammans med Energikontoret att ta fram en handlingsplan för användningen av elcyklar i staden. Ett första steg i implementeringen av handlingsplanen blir två informationsdagar med syfte att sprida och marknadsföra aktiviteterna i projekt, samt sprida den framtagna handlingsplanen.
Energikontoret Östra Götaland

Energikontoret Östra Götaland ansvarar för att koordinera de regionala aktiviteterna, samt att bistå projektkonsortiet i aktiviteterna på EU-nivå.

Projektet finansieras inom EU-programmet Intelligent Energy Europe (IEE). Den totala budgeten är € 1 285 353 (≈ 10,3 MSEK), varav Energikontoret förvaltar € 126 440 (≈ 1 MSEK).

Läs mer på projektets webbsida genom att klicka här.


Comments