MP om mobil sjukvård på cykel

P4 Stockholm har ett inslag 130312 där MP förslår att ambulanssjuksköterskor kan använda cykel för att snabbare kunna ge livräddande insatser i citykärnor, där vanlig ambulans kan vara för långsam om trafiken är tät tex i rusningstid.Stockholms landsting ska starta upphandling för akutbilar. Miljöpartiet ser möjligheter att snabbare kunna ge livräddande insatser i citykärnor med sjukvårdstema på cykel. I tätt trafikerad i miljö i innerstad finns stora framkomlighetsproblem för vanlig ambulans, tvåhjuliga fordon kan vara snabbare än bilar, även vid korta geografiska avstånd i innerstadsmiljö. Cykelenheterna ska vara först på plats, följas upp av ambulansutryckning. Det kan gälla stroke, hjärtinfarkt, akuta trauma där varje minut är värdefull. Tomas Eriksson är vice gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Detta är system som redan finns i London, Sydney, Melbourne. Göteborg utreder nu möjligheterna till sjukvårdsteam på cykel.

Janne Kautto är ordförande för Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor. Janne är positiv till att diskutera alternativ som detta, och kan se fördelar med att sjukvårdsteam på cykel kan vara förtrupp innan ambulans anländer. Janne tror att uppgifter för ett cykelburet sjukvårdsteam kan vara enkla livsuppehållande åtgärder, hålla fria luftvägar, kunna ge bra kompressioner, ha med en defribrillator, kanske små mängder läkemedel. Janne lade ut en fråga på Facebook till kollegor, om de skulle kunna tänka sig att arbeta som sjukvårdsteam på cykel, och fick direkt två positiva svar. 

Länk till miljöpartiets förslag
Lyssna på radioinslaget
Riksföreningen ambulanssjuksköterskor hemsida
Comments