Påverka‎ > ‎Svenska projekt‎ > ‎

Stadsleveransen GöteborgLastcykelåkeriet Move by bike använder lastcykel för godstransporter i projektet Stadsleveransen i Göteborg.

foto: Move by bike


Stadsleveransen är ett samarbete mellan bl.a. Trafikkontoret i Göteborg, Innerstaden Göteborg, Göteborgs köpmannaförbund, Vinnova. Projektet syftar till att förbättra trafiksituationen i innerstaden.

Ett led i att skapa en trivsammare innerstad är att försöka styra godsleveranserna till tider då butikerna ännu inte öppnat. Det fungerar emellertid inte för alla, så för små och mellanstora butiker som inte har möjlighet att ta emot leveranser före kl. 10 kan vi med pilotprojektet Stadsleveransen erbjuda ett bra alternativ. Hösten 2012 startades en gemensam mikroterminal i innerstaden där gods samlas till en enhetlig leverans. Därefter körs varorna ut till butikerna i en miljövänlig, tystgående elbil med släp. Utbildad personal från Securitas kontrollerar och registrerar godset för att sedan leverera det till butiken enligt överenskommen tidtabell.
Med Stadsleveransen minskas antalet transporter samtidigt som vi tar ett viktigt steg mot en trivsammare innerstad där kunderna får mer plats. Avsikten med projektet är att finna en affärsmodell så att det kan fortleva på en kommersiell bas efter det att projekttiden är slut.
Läs hela texten på Stadsleveransens hemsida

Comments