Påverka‎ > ‎Svenska projekt‎ > ‎

Varför öka lastcykling JUST NU

Varför är det en bra idé att sätta fart på lastcyklingen JUST NU?

Lastcyklar har betydande potential att öka i antal, det är del av lösningen för hållbara vardagstransporter i vanliga familjer.
Rapporter om att bilen kan ersättas i tätort duggar tätt i media nu, och att "hälften kan tänka sig att ställa bilen".
Det är en del av lösningen för hållbara transporter i företag.  
Det är ett gyllene tillfälle nu, annars kanske elbilarna tar över lastcykeln roll om 5 till 10 år, och bilåkandet cementeras åter, samt allmäncyklandet minskar.

- I Köpenhamn finns idag kanske 40.000 lastcyklar
- 28% av alla barnfamiljer med två barn i Köpenhamn har lastcykel.
- I nätverket finns mellan 600 och 900 följare i sociala medier, och det ökar hela tiden.
- Om lastcykel används i familjen, kan hela familjen cykla. Lastcykel kan ge en hävstångseffekt på cyklandet.

Aktiviteter jag har påbörjat och nya jag vill genomföra

- Öka intresse för lastcykling genom sociala medier och vanlig media, med hemsida som faktabas. 
- Lättillgänglig info på hemsida till nyfikna om vilka fördelarna är med lastcykel. Både privat och i företag.
- Köpguide med svenska återförsäljare, för och nackdelar med olika modeller.
- Filmer och bloggtexter med positiva exempel på människor som använder lastcykel i vardagslivet och företag.
- Samla och sprida studier och forskning kring lastcykling
- Lyfta fram och sprida fördelar m lastcykelpool. Starta-upp-inspiaration/guide.
- Starta kampanjer mot varuhus för lastcykelutlåning. Finns redan bla hos IKEA
- Kampanj prova på lastcykel för allmänhet utanför köpcentrum
- Påverka traditionella åkeribranchen att lastcykel är ett utmärkt alternativ för 51% i tätort.
- Lyfta fram exempel där lastcykel används i hemtjänst, förskola, mm kommunala verksamheter. Påverka och inspirera de som ej använder lastcykel.
- Påverka infrastruktur att anpassas för lastcykel
- Bygga nätverk mellan parter som är relevanta för främjande av lastcykeln.


Lastcykel kan ersätta privatägd bil i tätort. Skjutsa barn, handla mat och annan vardagsshopping kan göras med lastcykel. I kombination med bilpool klaras de flesta transportbehov.
I företag finns betydande potential, 51% av godstransport kan ske med lastcykel i tätort. Det finns redan lastcykelåkerier i flera städer. Lastcykel i förskola finns redan och provas i tex hemtjänst.

Övriga fördelar
Lastcykel minskar fossilanvändning, i tätort klaras de flesta privata transporter utan privatägd bil. Lastcykel minskar yrkestrafikens fossilanvändning betydande. Framkomligheten ökar i storstad då lastcykel är yteffektiv. Det blir en samhällsekonomisk vinst. Ökat cyklande ger ökad prestation i skola och arbetsliv, samt hälsovinster. Omställning av transporter är Sveriges viktigaste insats i klimatarbetet skriver KTH-forskare i DN.

Comments