om

Cykla med lastcykel är det Svenska nätverket för lastcykelutveckling. Det är ett obundet och helt ideellt nätverk för att öka lastcykelns användning yrkesmässigt och privat. 
Sajten är en faktasamling för allt om lastcykel i Sverige. Här finns återförsäljarlista, lista med alla lastcykelmodeller och alla tips för inköp av lastcykel. Här finns också påverkansprojekt riktat till politiker, företag, myndigheter, kommun och landsting.


Karin


Här ska alla kunna hitta positiva exempel på hur lastcykel kan användas i företag, kommun och landsting, och för familjens vardagstransporter. Men också studier och rapporter kring lastcykel.

Facebookgruppen Cykla med lastcykel är ett aktivt och snabbt forum med över 4000 medlemmar, där alla kan dela erfarenheter, och ställa frågor om allt kring lastcykling. Relevanta erfarenheter från FB-gruppen läggs även upp här på sajten.

Cykla med lastcykel finns också på Twitter med över 1000 följare. Och på Instagram.

Behöver din kommun eller ditt företag en föreläsning om lastcykelns potential? Kontakta Cykla med lastcykel, se kontaktuppgifter nedan.


För mer information 

Lokala ambassadörer för Cykla med lastcykelAlingsås

Anton Andreasson

Anton Andreasson AlingsåsJönköping

Henrik Lundqvist
h.lundqvist@gmail.com

Karlstad

Bertil Ahlin 
054-51 50 00 
TwitterLinköping
Take Aanstoot
take@aanstot.se
0705256972Göteborg

Karl Zander


Stockholm

Vakant
lastcykel@gmail.comUppsala
Lars Samuelsson, UCF
0736-731278


Lund

Daniel Sturesson
0736-396519
Umeå
Jerker Jansson
twitter

Jerker Jansson


Västerås

Peppe Bergqvist
p@bergqvi.st 
070-3695837

Peppe Bergqvist Ambassadör Västerås