Rapporter‎ > ‎

Lagar & regler

Trafikförordningen är delvis omodern och inte anpassad efter de lastcyklar som finns idag. Därför kan man inte riktigt hitta svar i trafikförordningen när det gäller vilka regler som gäller för lastcyklar. 

De som arbetar yrkesmässigt med trafikförordningen kanske inte känner till riktigt vad en lastcykel är, och hur de fungerar i praktiken, vilken kan innebära att tolkningarna av trafikförordningen kan vara skiftande. Det kan gälla personer som arbetar inom rättsväsende och på Transportstyrelsen.

Att trafikförordningen måste anpassas efter dagens lastcyklar är uppmärksammat av nätverket Cykla med lastcykel, men ännu är inget konkret arbete påbörjat. (140705)
Sannolikt behövs ett långsamt och grundligt arbete, samt en stor dos pedagogik och kanske även praktisk erfarenhet av lastcykel hos lagstiftaren.
 
Möjligen kan det också finnas fördelar att inte reglera mer än nödvändigt, då lastcyklar redan har låg hastighet och lågt krockvåld om man jämför med motortrafik. 

Det kan kanske också upplevas som negativa följder om tex sittplatser i en lastcykel regleras för detaljerat.

LänkarHur många kan man skjutsa på en lastcykel?
Svar: Så många som lastcykeln är byggd för.


Frågor som behöver belysas
  • Vad gäller kring hur bred och lång last som kan lastas på lastcykel
Comments