Rapporter‎ > ‎

Rapporter & studier

150218
Studie om logistik med lastcykel "Making cargo cycles viable for urban freight transport" I samarbete med Cyclelogistics.eu
  • De går igenom definitioner och terminologi
  • Vilka hinder som finns för ökad cykellogistik, tex medvetandegraden om fördelar med lastcyklar. 
  • De föreslår att skapa ett ramverk för hållbar citylogistik, för operatörer och framtida forskning. Slutsatser är att lokala myndigheter har en nyckelroll för utvecklingen av cykellogistik. Genom att skapa incitament för de större aktörerna som t.ex. DHL, att inkludera lastcyklar i transportkedjan, kan ett långsiktigt skifte genomföras.
  • 10 lastcykelåkerier i Storbrittannien intervjuas.140409
Studenterna Matilda Dahlqvist och 
Hanna Zakrisson vid Lunds tekniska högskola gör en studie kring infrastruktur för lastcykel i samarbete med Trivector. De beräknar vara klara i mitten av Juni. Här finns en enkät att besvara.

Så här skriver studenterna till Cykla med lastcykels forum på Facebook: 

Hej alla lastcykelentusiaster! Vi är två studenter på Lunds Tekniska Högskola som skriver vårt examensarbete om att planera cykelnätet för lastcyklister. Just nu håller vi på med en enkät och skulle bli jätteglada om ni som använder lådcykel eller cykel med kärra skulle kunna tänka er att lägga några minuter på att besvara denna. Ni får gärna vidarebefordra enkäten till andra som använder dessa typer av cyklar.


131210 
CyCity har tagit fram en studie om infrastruktur för lastcykel. 
Delprojekt 12, 
Lastcyklar och cykelinfrastrukturen
Kräver lastcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel?

Uppdragsgivare är forskningsprojektet CyCity, finansierat avVinnova.
Författare är Shahriar Gorjifar på Koucky & partners AB

Köpenhamn cykelräkning 2012 , med statistik om bl.a. lastcyklar. 28% av barnfamiljerna har lastcykel.


Cyclelogistics har gjort en EU-studie, 51% av privata och yrkesmässiga transporter i tätort kan ske med lastcykel.
Svenska forskare och studier relaterade till lastcyklar.Maria Lindholm, citylogistikforskare
Mer om Maria Lindholm
  • Vassare godsplanering för ett hållbart city, länkMichael Browne, Göteborgs Universitet/University of Westminster
Om Michael Browne Göteborgs universitet


Niklas Arvidsson, Viktoria/Handelshögskolan Göteborg, citylogistik
  • Snabb distribution via mobil depå länk


Joakim Kalantari, SSPA, citylogistik
  • Smarta sändningar blir smarta gränssnitt länk

Michael Koucky, trafik & miljökonsult, delaktig i utredningar kring lastcykel. Hemsida
Comments