Tolkning av lag om hjälm i cykelsläp

Alvin Lindstam frågade Transportstyrelsen om barn ska hjälm i cykelsläp


Transportstyrelsens handläggare ställer sig bakom tolkningen att barn inte behöver ha hjälm i cykelkärra pga antalet hjul:

Hej Alvin!

Tack för din fråga med ärendenummer TSMS 2013/15017.

Fråga: Hej

Enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner avslutas definitionen av en cykelkärra med "En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon".

Innebär det att en cykel och cykelkärra som kopplats samman är att anses som ett och samma fordon (och då en cykel)?

På det följer väl i så fall ett antal konsekvenser som jag undrar om jag tolkat rätt: 1. -om den kopplas till en cykel utan vev- eller trampanordning så får ekipagets totala längd ej överstiga 1,6m och dess bredd ej överstiga 0,75 m 2. -en "vanlig" tvåhjulig cykel sammankopplad med en "vanlig" tvåhjulig cykelkärra blir därmed en cykel med fyra hjul -ovanstående ekipage måste därför ha parkeringsbroms 3. -barn under 15 som färdas på ovanstående ekipage omfattas inte av kravet på cykelhjälm, då fordonet har fler än två hjul

Svar: 1. Så tolkar jag också den bestämmelsen. 2. Ja, men om cykelns stöd säkert håller den kvar när den parkeras på sluttnade mark så duger det nog som parkeringsbroms. 3. Ja, så måste man kunna säga, ända tills frågan blivit prövad av nån domstol som sagt annorlunda. Man kan ju ha barn utan hjälm i "lådcyklar" också, även om det är ovanligt att föräldrar skulle göra så.

Med vänliga hälsningar Göingberg Bo

Enhet Support Transportstyrelsen
Comments